Zoeken

Links

Op deze pagina zijn handige en nuttige links verzameld en links naar organisaties die direct of indirect met belangenbehartiging te maken hebben. 

Omschrijving:

Webadres:

Jouw Marktplaats voor hulp, klusjes en zorg

Eerselvoorelkaar

    www.eerselvoorelkaar.nl

Toegankelijkheid

 

Alles Toegankelijk

www.allestoegankelijk.nl

Ongehinderd.nl.......weet waar je gaat

www.ongehinderd.nl

Parkeren met een Gehandicaptenparkeerkaart

www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

Platform Toegankelijkheid

www.platformtoegankelijkheid.nl

NIRT (Nederlands Instituut voor Rolstoel Toegankelijkheid)

www.rolstoeltoegankelijkheid.nl

Toegankelijk Brabant 

www.toegankelijkbrabant.nl

ZET Brabant

    www.zet-brabant.nl

Arbeidsparticipatie

 

Kempenplus (Personeelsbemiddeling & Advies)

   www.kempenplus.com

Samen voor de klant
(Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden)

   www.samenvoordeklant.nl

Inclusief Beleid 
(Wmo = Wet maatschappelijke Ondersteuning)

 

Agenda 22 (VN-verdrag) - inclusief beleid 

    www.iederin.nl (filmpje over VN-verdrag) 

INbeweging (Inclusie Nederland Beweging)

www.inclusie.nl/inbeweging/

Juridisch Steunpunt Regelrecht Chronisch zieken en Gehandicapten

www.iederin.nl/hulp-en-advies/juridisch-steunpunt-/

Wmo Adviesraad Eersel

www.wmoadviesraadeersel.nl

Stichtingen / Organisaties

 

Alzheimer Nederland

www.alzheimer-nederland.nl

AIC de Kempen /NVA Noord-Brabant

www.nva-nb.nl 

De Boei Inloopcentrum Eersel (psychische beperking) (pand D'n Achterum, Voortseweg 9, Eersel)

www.ggze.nl/locaties/voortseweg 

BRIZ (Brabantse Raad voor Informele Zorg)
Belangenorganisatie voor Mantelzorgers

www.briz.nl

Dwarslaesie Organisatie Nederland

www.dwarslaesie.nl

Het  GOW Welzijnswerk
(De Vrijwillige Thuiszorg de Kempen is ondergebracht bij het GOW)

www.gowwelzijnswerk.nl

Ieder(in) 
(Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte)

    www.iederin.nl

Mantelzorg De Kempen

www.mantelzorgdekempen.nl 

MEZZO 
(Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg)

www.mezzo.nl

MEE Zuidoost Brabant

www.meezuidoostbrabant.nl

Nationale Zorgnummer
(Zorgen over zorg, ondersteuning en participatie? Bel of mail ons)

www.nationalezorgnummer.nl
Tel.nr. 0900-23 56 78 0

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
(Uitleg, verschillende gehooraandoeningen, activiteiten)

www.stichtinghoormij.nl 

RSZK (Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen)

www.rszk.nl

Stichting ook jij (verstandelijke beperking)

www.stichtingookjij.nl

Vrijwillige Hulp-, Klussen-, Boodschappen- en Vervoersdienst gemeente Eersel

Tel.nr. 0497-514196

    We helpen hersenletsel
   (als een naaste hersenletsel heeft opgelopen)

www.wehelpenhersenletsel.nl

Zorgbelang Brabant

www.zorgbelang-brabant.nl

Zorgboerderijen

www.zorgboeren.nl
Zorgboerderij Molenvelden
Zorgboerderij Weidezicht

Zorgboerderij McSweeneys

Zuster Jansen - Particuliere Thuiszorg

     www.zusterjansen.nl

Hulpmiddelen

 

Medicijnen: 
Hier kunt u zien wat medicijnen kosten en of u ze vergoed krijgt.

www.medicijnkosten.nl

  

    Belastingaangifte
     
De belastinginformatie op deze website is actueel voor de aangifte
     over het jaar 2016. 

 

www.meerkosten.nl

    Roll-on Mobilitycare te Hapert: 
   
Roll-on Mobilitycare is een bedrijf wat gespecialiseerd is in 
     onderhoud  reparatie en verkoop van nieuwe en gebruikte
     mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een beperking.


www.roll-on.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augustus 2017

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging

Aangeboden door Reclamestudio Digi-Z Eersel
Copyright © 2014 Digi-Z