Zoeken

Welzijn wijzer : relevante informatie over de Wmo

Rubriek Welzijn wijzer (3-wekelijks in weekblad De Hint)

Elke drie weken wordt de pagina “Welzijn wijzer” gevuld met actuele en relevante informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Deze informatie komt van organisaties en individuen. Hieronder een overzicht van de oplages van 01-01-2016 tot heden.

2017 

31-10-2017 : De Hint no. 1115:
eHealth: wat is dat nu eigenlijk?; JouwGGD.nl: alles over gezondheid voor jongeren; Activiteitntrackers: wat zijn het en wat heb je eraan?; Online zelfhulp; Langer zelfstandig met Domotica.
31-10-2017 : De Hint no. 1112:
Het gebroken licht van Troost van Toneelgroep Koffie Verkeerd d.d. 16 november 2017; Workshop "Hoe is het om te leven met een beperking" voor medewerkers van de gemeente Eersel; Vrijwillige thuiszorg.
10-10-2017 : De Hint no. 1109:
Met gemȇleerd gezelschap op SCHOUW want leefbare dorpen maken we samen!; We draaien het eens om! Dit heeft het PMB Eersel al bereikt!; Op zoek naar contactpersoon wonende te Vessem.
19-09-2017 : De Hint no. 1106:
Week van de Alfabetisering in het Taalcaf Eersel; Adviserend huisbezoek gemeente Eersel; Kent u de website www.socialekaarteersel.nl al?; Wereld Alzheimer dag.
04-07-2017 : De Hint no. 1097: 

Stichting Duofiets Vessem e.o. is een ongekend succes; 
”Ik word blij als ik zie dat mijn bewoners blij zijn!”: Coreline vrijwilligers RSZK (eerselvoorelkaar.nl).
13-06-2017 : De Hint no. 1094: 

Wist u dat er... in de gemeente Eersel een Platform voor Mensen met een Beperking - PMB Eersel - actief is!; Senioren op de computer, het is te leren (SVHE); Iris, een indrukwekkende film over alzheimer.
23-05-2017 : De Hint no. 1091
:
 
Blind voor 1 dag, ga de uitdaging aan!; Misschien is Walking Football iets voor jou!; Iris, een indrukwekkende film over alzheimer; Ambassadeur laaggeletterdheid gezocht!
02-05-2017 : De Hint no. 1088:
Statushouder, hoe gaat het met je? deel 3; Wat weet u eigenlijk over drugs? ; Adviserend Huisbezoek gemeente Eersel.
18-04-2017 : De Hint no. 1086
:
 
Vakantie: wie wil dat niet?; Ad Maas uit Hooge Mierde op 25 april in het programma van RTL4 "Voor ik het vergeet" met Angela Groothuizen; Terugblik op een geslaagde en bijzondere Vrijwilligersmarkt voor de Kempen.
21-03-2017 : De Hint no. 1082
:
 
Statushouder, hoe gaat het met je? deel 2; Autisme Informatiemarkt & workshop "Autisme en vrouwen, er is verschil!" d.d. 2 april 2017; Veel animo voor Dé Vrijwilligersmarkt voor de Kempen d.d. 31 maart 2017 (de poster hiervan staat per abuis gepubliceerd onder het artikel over de Autisme Informatiemarkt).
27-02-2017 : De Hint no. 1079: 
Statushouder, hoe gaat het met je? deel 1; Alzheimer café: Lezing Sjef van Bommel "Ik ben niet kwijt" d.d. 9 maart 2017; Laat je inspireren: Kom ook naar dé Vrijwilligersmarkt voor de Kempen d.d. 31 maart 2017. 
07-02-2017 : De Hint no. 1076: 
Terugblik: Kruip eens in de huid van... iemand met een beperking; Dementie & de plaatselijke ondernemers; Wat zegt U? Slechthorendheid: een onzichtbare beperking.
17-01-2017 : De Hint no. 1073
:
 
Project "Jong en oud door heden en verleden"; Vrijwilligerswerk en onkostenvergoedingen, hoe zit dat? Wmo Adviesraadlid, iets voor u?


2016 

13-12-2016 : De Hint no. 1069: 
Jonge mantelzorgers in de Kempen: wie zijn ze?; Kinderen van statushouders: waar moeten die naar school?; Over het hoofd gezien!... De geleidestroken; Slechthorendheid, een onzichtbare beperking (bijeenkomst d.d. 18 januari 2017)
22-11-2016 : De Hint no. 1066
:
 
Toegelicht... Wet maatschappelijke ondersteuning; Vrijwilligerswerk bij Lunet zorg (www.eerselvoorelkaar.nl); Bijeenkomst d.d. 1 december 2016 georganiseerd door de Wmo Adviesraad gemeente Eersel.
01-11-2016 : De Hint no. 1063
:
 
Wonen in de gemeente Eersel als statushouders; Week van de Mantelzorg 2016 (incl. programma activiteiten); Laaggeletterdheid. 
11-10-2016 : De Hint no. 1060
:
 
"Iemand een glimlach en een mooie dag bezorgen. Dat is zo fijn! Eerselvoorelkaar.nl; Adviserend huisbezoek gemeente Eersel (voorlichting aan ouderen); Wist u dat er dagactiviteiten voor ouderen worden georganiseerd in de gemeente Eersel?
20-09-2016 : De Hint no. 1057
:
 
Nederland maakt zich op voor een TOEGANKELIJKE samenleving! (Het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap is geratificeerd. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?); De gratis Vrijwilligersverzekering van de gemeente Eersel: Bent u daar bekend mee?; Burendag & Week van de Toegankelijkheid 2016.
12-07-2016 : De Hint no. 1049: 
Ouder-Kind Click; Wereld Alzheimer Dag gemeente Eersel; Sociale kaart gemeente Eersel. 
21-06-2016 : De Hint no. 1046
:
 
Even de mantel los... (Mantelzorg bijeenkomst); Fijn om iets te kunnen betekenen voor andere mensen!: Ester Sol; Iets goeds doen doet je goed (www.eerselvoorelkaar.nl). 
31-05-2016 : De Hint no. 1043
:
 
In de schijnwerper: Truus Nooijen; Activiteiten rond het thema DEMENTIE; Vluchtelingen...komt u ons vrijwilligersteam versterken om deze mensen te helpen!
 
19-04-2016 : De Hint no. 1037
:
 
In de schijnwerper: Pia Thijssen; Toegelicht... KBO Kring gemeente Eersel; Dementie: Herkenning & omgangstips mensen met dementie.
29-03-2016 : De Hint no. 1034
:
 
In de schijnwerper: Hans van Vliet; "Ik zoek kei leuk vrijwilligerswerk" Eerselvoorelkaar.nl; Dementie: zorgtrajectbegeleiding.
08-03-2016 : De Hint no. 1031
:
 
In de schijnwerper: Ilse van Kemenade: Doe wat je kunt en geniet ervan; Dementie: Contactgroep jongdementerenden; Alles over vervoer voor Mensen met een beperking (handboek door PMB Eersel).
16-02-2016 : De Hint no. 1028: 
Toegelicht.. Statushouder, waar ben je mee bezig; In de schijnwerper: Jenny Verbeek, sinds januari drager van de erespeld van de gemeente Eersel; Dementie, vervolg: Dementievriendeiijke gemeente incl. tip: Praktische hulpmiddelengids voor mensen met dementie die thuis wonen.
26-01-2016 : De Hint no. 1025: 
Toegelicht... Vluchtelingen en inburgering; In de schijnwerper: Prins Mitch den Eerste; Sluit gezellig aan bij de dagactiviteiten in Eersel en Wintelre!

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging

Aangeboden door Reclamestudio Digi-Z Eersel
Copyright © 2014 Digi-Z