Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken
  • Wegwijzers_Vessem
  • Wijzer_4
  • Home
  • Actueel
  • Met een gemêleerd gezelschap op SCHOUW, want leefbare dorpen maken we samen!

Met een gemêleerd gezelschap op SCHOUW, want leefbare dorpen maken we samen!

Met een gemêleerd gezelschap op SCHOUW, want leefbare dorpen maken we samen!

De vele discussies, omtrent de toegankelijkheid van de kerkdorpen, is de reden geweest dat de wethouder en beleidsambtenaren besloten hebben het anders aan te pakken. 

Maar hoe komt men nu in gesprek met zijn inwoners?
Derhalve heeft de gemeente een uitnodiging rondgestuurd naar de diverse partijen van een kerkdorp voor een schouw bij hen in de wijk of in het dorp.
Op deze wijze kunnen ervaringen uitgewisseld worden. De problemen, waar men tegen aanloopt, zijn op deze manier gemakkelijker oftewel laagdrempeliger bespreekbaar.

Naast de dorpsraad of leefbaarheidsgroep zijn (of worden) de buurtverenigingen, het PMB Eersel (belangenorganisatie c.q. Platform voor Mensen met een Beperking) en de Woningstichting De Zaligheden uitgenodigd om, samen met de betrokkene dorpswethouder(s), ambtenaar van Uitvoering & Beheer en van Openbare orde &Veiligheid, een rondje door de wijk of dorp te maken.

Een Schouw?
Het uitwisselen van ervaringen, het in beeld brengen van de obstakels, euvels waar men op straat, in de wijk hinder van ondervindt. Praktijk en theorie liggen vaak niet op een lijn.

Recent hebben er schouwingen plaatsgevonden in Duizel, Vessem en Knegsel.
De opkomst was hoog, dit betekende dat met een hele delegatie geschouwd werd. De dorpsraden of leefbaarheidsgroepen hadden het goed voorbereid en al menige punten genoteerd met inbreng van de andere dorpsgenoten.

Het PMB Eersel heeft daarnaast een document opgesteld in het kader van de Week van de Toegankelijkheid en aan alle schouwers overhandigd. Het is een overzicht met de meest essentiële aandachtspunten inclusief richtlijnen en eisen, waaraan voldaan moet worden betreffende de toegankelijkheid van openbare ruimten. 

De aanpak
Er wordt van de plaatsgevonden schouwingen een verslag gemaakt. De richtlijnen voor de aanpak hangen samen met de complexiteit van het issue.

  • Punten, die snel opgelost kunnen worden, worden dan ook zo snel mogelijk aangepakt.
  • Punten, die meer tijd nodig hebben, worden in de reconstructie plannen, opgenomen.
  • Punten, wensen die niet passen in het investeringsschema (bijvoorbeeld een rustbank, dat nog voldoet aan de eisen en nog niet aan vervanging toe is, wordt niet vervangen).

 

Melding via www.eersel.nl of app
Voor zaken, zoals losliggende stoeptegels, omgevallen boom, vandalisme, kapotte verlichting, gras dat gemaaid moet worden, of andere euvels in de omgeving, kunt u een melding maken op de website of op de App van de gemeente Eersel. Door gebruik te maken van de App kunt u door het maken van een foto, de automatische locatiebepaling en het achterlaten van de contactgegevens rechtstreeks bovengenoemde zaken melden. De gemeente Eersel app is gratis te downloaden.

 

 

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging