Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken
 • Wegwijzers_Vessem
 • Wijzer_4
 • Home
 • Actueel
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering PMB Eersel d.d. woensdag 11 december 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering PMB Eersel d.d. woensdag 11 december 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering PMB Eersel

Beste mensen,

Zoals we weten is er op woensdag 11 december a.s. een algemene ledenvergadering PMB.

Hierbij wordt iedereen nog eens van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn!

Aanvang 19.30 uur in “’t Stökske”, Gebint 70, 5521 WG Eersel

Ontvangst vanaf 19.15 uur

Na afloop van de vergadering (om uiterlijk 21.30 uur) is er nog ruimte voor een kort informeel samenzijn.

  

 

 

Agenda ALV PMB op 11 december 2019:

 1. Opening en vaststellen agenda
  A. Bespreking INCLUSIE AGENDA 2019-2020 door Thjeu Houben
  Vriendelijk verzoek: de Inclusieagenda vooraf doornemen en actiepunten aandragen!


 2. Verslag ALV (Algemene Leden Vergadering) d.d. 18-09-2019

 3. Mededelingen en ingekomen stukken, o.a.
  * Zie bijlage bij deze agenda

  * Vacatures

 4. Werkgroep PR (Public Relations)
  * Scholenvoorlichting 2019 - 2020 -> Jenny Verbeek

  * Project Toegankelijk Eersel samen met het Rythovius College -> Jenny Verbeek
  * Doelgroepenbenadering -> Jenny Verbeek

 5. Werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid)
  * Afspraken met gemeentelijke Diensten -> Gerard Keeris

  * BTB knelpuntenlijst en dorpsschouwen -> Gerard Keeris

 6. Werkgroep Sociaal Domein
  * Uit de Adviesraad Sociaal Domein -> Coby Beerens

 7. Overige werkgroepen en activiteiten
  * Wandelprojecten -> Ad Melis


 8. Werkplan PMB 2018-2021 -> Thjeu Houben

 9. Vergaderschema 2020 (ALV op de wo. 11 maart, 10 juni, 9 september en 9 december)

 10. Financiën -> penningmeester

 11. Wat verder ter tafel komt

 12. Rondvraag en sluiting

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging