Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken
  • Wegwijzers_Vessem
  • Wijzer_4

Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd per 1 juli 2019

Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd

Mensen met een arbeidsbeperking moeten meer perspectief op werk krijgen. Het is belangrijk voor werkgevers die behoefte hebben aan goed personeel én voor mensen met een beperking, want werk biedt bestaanszekerheid en persoonlijke ontwikkeling. De laatste jaren krijgen steeds meer mensen uit deze doelgroep een plek bij een reguliere werkgever. Om deze trend voort te zetten, ook als het economisch minder meezit, verlaagt staatssecretaris Van Ark de eigen bijdragen voor vervoersvoorzieningen, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de vervoersvoorziening van UWV geldt een eigen bijdrage voor taxivervoer of aangepast eigen vervoer. Dit houdt in dat klanten worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken als gevolg van hun beperking. Deze bijdrage is gebaseerd op de hoogte van het inkomen. Heeft een klant een hoog inkomen, dan betaalt hij ook een hogere eigen bijdrage of moet zelf een vervoermiddel aanschaffen. Voor de groep mensen vlak boven de inkomensgrens kan een hogere eigen bijdrage een belemmering worden voor hun participatie. De Tweede Kamer heeft hierover eerder haar zorgen geuit. Daarom heeft staatssecretaris Van Ark besloten de eigen bijdragen voor deze groep te verzachten.

De verhoging bij overschrijding van de inkomensgrens wordt gehalveerd van 35 naar 18 cent per kilometer en de hogere eigen bijdrage kilometervergoeding wordt verlaagd van 42 naar 35 cent per kilometer. De eigen bijdrage voor aanschaf van eigen aangepast vervoer wordt tegelijkertijd verlaagd van circa € 28.000 naar € 5.000.

Ook komt er een maximum eigen bijdrage van € 225 per maand voor elk type vervoer. Mensen met een beperking die een grote afstand moeten overbruggen om te gaan werken, zullen van deze regeling gebruik maken.

UWV wijzigt het normbedragenbesluit voorzieningen, waarin deze maatregelen zijn opgenomen. Dit besluit is per 1 juli 2019 van kracht. UWV informeert betrokken klanten over wat de wijzigingen voor hen betekenen.

Gewenningsperiode

Vanaf 1 januari 2019 gold al een gewenningsperiode van zes maanden. Deze gewenningsperiode bood de klant de nodige ruimte om samen met medewerkers van het UWV alternatieven te onderzoeken voor het woon-werkverkeer.

Vervoer naar werk of opleiding

Kom je in aanmerking voor een vergoeding voor je woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer en kun je niet meer dan 100 meter lopen? Dan zou je in aanmerking kunnen komen voor een taxivergoeding van UWV. Ook kun je een vergoeding aanvragen van de taxikosten van je privékilometers. Deze laatste vergoeding geeft UWV alleen als je óók voor de werkkilometers of de schoolkilometers een vergoeding krijgt. Aan de vergoeding van taxikosten zijn wel voorwaarden verbonden:

  - UWV moet bij jou een structurele functionele beperking hebben vastgesteld.

 - De taxikosten worden niet door je zorgverzekeraar vergoed.

 - Jouw gemeente is niet verantwoordelijk om het vervoer van en naar het werk te regelen.

 - Als de opleiding het schooltaxivervoer organiseert, vergoedt UWV de kosten niet.

Lees meer: https://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/hulpmiddelen/taxikostenvergoeding/

 

Diverse nieuwsbronnen juli 2019

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging