Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken
 • Wegwijzers_Vessem
 • Wijzer_4
 • Home
 • Actueel
 • Zorgbelang en Stérk.Brabant verkennen kwetsbare doelgroepen in Brabant : Wat is het effect van de coronacrisis op kwetsbare doelgroepen in Brabant?

Zorgbelang en Stérk.Brabant verkennen kwetsbare doelgroepen in Brabant : Wat is het effect van de coronacrisis op kwetsbare doelgroepen in Brabant?

Zorgbelang en Stérk.Brabant verkennen kwetsbare doelgroepen in Brabant

 

Wat is het effect van de coronacrisis op kwetsbare doelgroepen in Brabant?
Tijdens de coronacrisis haalt Zorgbelang Brabant|Zeeland signalen op uit de Brabantse samenleving. Dat doen we in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Recent verkenden we in opdracht van partner Stérk.Brabant kwetsbare doelgroepen in onze provincie.

Stérk.Brabant wil, net als Zorgbelang, zicht bieden op welke impact en risico’s deze coronacrisis met zich meebrengt op de korte, midden en lange termijn voor kwetsbare doelgroepen. Zij vroeg Zorgbelang en Zet daarom om deze verkenning uit te voeren.’ We gingen hiermee aan de slag, met resultaat.

Eerste opzet onderzoeksverkenning: ‘Impact coronavirus op
jeugdigen met een verslaving, volwassenen en jeugdigen met psychische klachten.’

Doelgroep en onderzoeksvragen
De eerste verkenning belicht een aantal specifieke doelgroepen, namelijk jeugdigen met een verslaving en volwassenen en jeugdigen met psychische klachten. Stérk.Brabant stelde daarbij de volgende vragen:

 • Wat zijn de effecten/wat is de impact van de maatregelen op de doelgroep?

 • Welke effecten zijn nu te meten? Welke effecten verwachten we dat er optreden op korte termijn en welke op lange termijn?

 • Is er specifiek gedrag waarneembaar?

 • Wat heeft de doelgroep nodig?

 • Hoe gaan organisaties om met de (te verwachten) impact die de maatregelen hebben op de doelgroep?

 • Wat hebben deze organisaties nodig?

Onderzoeksopzet
Het onderzoek is exploratief van aard. Nathalie Baas, communitymanager bij Stérk.Brabant, legt uit: ‘Er is door Zorgbelang Brabant|Zeeland en Zet zoveel mogelijk gewerkt met kwalitatieve onderzoekstechnieken, zoals diepte-interviews en registratie van verhalen. Zij richtten zich daarbij op zowel personen uit de betreffende doelgroepen als op professionals die werken met jeugdigen en GGZ-cliënten. Denk dan aan signalen die binnenkomen via de vertrouwenspersonen, cliëntvertrouwenspersonen en onafhankelijke cliëntondersteuners. Ook maakten we gebruik van signalen die via de media worden verspreid, zoals sociale kanalen maar ook via (lokale) nieuwsberichten.’

Stapsgewijs
Het onderzoek is stapsgewijs verlopen, waarbij is gestart met het maken van een eerste (online) scan. Vervolgens vond er een verdieping plaats middels gesprekken met professionals en cliënten. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnen binnen het reeds bestaande netwerk van Stérk.Brabant. Denk aan:
 • Jongeren
 • Cliënten GGZ-instellingen
 • Medewerkers zorginstellingen
 • Medewerkers GGZ-instellingen
 • Medewerkers instelling verslavingszorg
 • Politie
 • Leerkrachten (zowel in het basis- als voortgezet onderwijs)
 • Jongerenwerkers
 • POH- GGZ

Mogelijke uitbreiding van onderzoeksdoelgroepen
Het onderzoek stopt niet na deze eerste verkenning. Nathalie: “Naast de door Stérk.Brabant voorgestelde onderzoeksdoelgroepen krijgt Zorgbelang Brabant|Zeeland ook relevante signalen binnen over de impact van het coronavirus op mensen met een lichamelijke en/- of verstandelijke beperking. En ook van kwetsbare leerlingen die geen gebruik kunnen maken van de veilige thuishaven die school hen biedt of thuis onvoldoende begeleiding ontvangen bij maken van hun schoolwerk. Indien gewenst zullen wij ons onderzoek met deze doelgroepen uitbreiden.”

De uitkomst van deze eerste verkenning leverde twee mooie documenten op. Deze delen wij graag. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van het vervolgonderzoek. Houd onze website hiervoor in de gaten. Heb je vragen? Laat het ons weten.

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging