Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

2017 : We draaien het eens om! Dit heeft het PMB Eersel al bereikt!

We draaien het eens om! Dit heeft het PMB Eersel al bereikt!

Het PMB EerselPlatform voor Mensen met een Beperking, gemeente Eersel – heeft in de afgelopen jaren heel wat bereikt! Wellicht niet direct zichtbaar.

Het PMB Eersel is echter een actieve belangenorganisatie, die op de achtergrond erg actief is en via allerlei wegen probeert haar doel te bereiken, waaronder het beïnvloeden van besluitvormingen d.m.v. inspraak in vergaderingen betreffende besluiten van het veiligheidsplan, Inclusief Beleid etc.

Een belangrijke rol hierin speelt haar samenwerking met de gemeente Eersel, andere instanties, zoals dorpsraden en het GOW Welzijnswerk, en lokale, regionale en landelijke belangenorganisatie. Maar zeker ook haar vertegenwoordiging in de Wmo Adviesraad voor de diverse doelgroepen.

Geduld is hierbij een schone zaak en een lange adem is er voor nodig.

Dit wordt nu eindelijk beloond, het begint nu duidelijk haar vruchten af te werpen. 

Wat dan wel, denkt u! Hieronder enkele voorbeelden:

Door overleg/inspraak met de gemeente en/of andere organisaties is o.a. het volgende bereikt:

 • De aanleg van een trottoir in de Schadelijk en de Poten (wijk Kerkebogten).
 • De Kapelweg is aangepast.
 • Het pad Houtwal wordt regelmatig geëgaliseerd.
 • We hebben er mede voor gezorgd dat het rolstoelpad bij het Laarven behouden is.
 • De vloer van de parkeergarage van het gezondheidscentrum Dolium is vernieuwd (was te glad) en de invalidenparkeerplaatsen zijn verlegd. Ook zijn er aanpassingen bij de lift en de ingang aangebracht.
 • Een blindengeleidestrook is aangelegd vanuit de ingang van het gezondheidscentrum Dolium naar de weg toe.
 • Diverse aanpassingen in de wijk Kerkebogten te Eersel, zoals verplaatsen van paaltjes; andere afwateringsgootjes.
 • Het project Hobbels en Bobbels, maatschappelijke stage voor leerlingen van het Rythovius College, waarbij accommodaties op toegankelijk getoetst zijn.
 • Automatische deuren bij de diverse MFA’s.
 • De gemeente het PMB Eersel betrekt bij schouwingen van wijken en beleidsplannen o.a. Inclusief Beleid.
 • Mee mogen denken tezamen met de buurtverenigingen over de aanleg van speelruimtes.
 • Eenvoudigere procedure bij aanvraag individuele invalidenparkeerplaats.

Bewustwording

Het PMB Eersel heeft een prachtig scholenvoorlichtingsproject. De groepen 7 en 8 van alle basisscholen van de gemeente Eersel krijgen voorlichting over het leven met een beperking, waarbij de leerlingen ook zelf kunnen ervaren hoe het is om een beperking te hebben d.m.v.  workshops, zoals oefeningen in een rolstoel of met een blindengeleidestok.

De leerlingen krijgen op deze manier een beter en positiever beeld van mensen met een beperking en ervaren dat deze personen, gewone mensen zijn net als iedereen en zo ook behandelt wensen te worden. Het neemt vooroordelen weg.

Dit project is uitgebreid. Binnenkort gaat het voorlichtingsteam ook een sessie verzorgen aan een aantal ambtenaren van de gemeente Eersel van verschillende afdelingen, waaronder de afdeling uitvoering.

Voorbeelden van activiteiten

 • Week van de Toegankelijkheid van 2011-2017:
 • Naar buiten; ervaar een rit met obstakels van het Dolium naar het gemeentehuis.
 • Meer dan welkom; samen in beweging bij v.v. Dees te Wintelre.
 • 1ste Rolstoel wandelevenement.
 • Participatiewet? Eitje… of toch niet! Informatiemiddag.
 • Burendag Molenakkers & Week van de Toegankelijkheid 2016 ineen!
 • Oproep in 2013/2014 aan alle politieke partijen om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte in het algemeen en in het bijzonder voor de wijk Kerkebogten. En aandacht voor het Inclusief Beleid, want meedoen is een mensenrecht.
 • In 2016 en 2017 deelname van rolstoelgebruikers aan de laatste dag A4D.
 • In 2017 bijeenkomst georganiseerd i.s.m. de KBO Eersel over slechthorendheid.
 • Aandacht gevraagd: Over het hoofd gezien!... De geleidestroken (bij bushaltes en oversteekplaatsen. 

Momenteel zijn we o.a. druk met het volgende:

 • Het realiseren van een rolstoelpad bij het Grootmeer te Wintelre i.s.m. de Leefbaarheidsgroep te Wintelre en in Eersel vanuit Natuurpoort TerSpegelt.
 • Het schouwen van diverse wijken/dorpen in de gemeente Eersel.
 • Het in kaart brengen van de status van de uitvoering van het Inclusief Beleid door de gemeente Eersel i.s.m. beleidsambtenaar.
 • In overleg hoe we het gezondheidscentrum Dolium beter toegankelijk kunnen maken.

 

Dit is nog maar het topje van de ijsberg!

Het PMB Eersel blijft zich actief inzetten om haar doel te bereiken namelijk het realiseren van een samenleving waarin iedereen mee kan doen en mee telt! Iedereen met of zonder een beperking, jong en oud. Naast het opkomen van de belangen voor mensen met een beperking biedt het ook ondersteuning en geeft adviezen.

Haar Motto:
Alleen samen
 kunnen we ervoor zorgen dat het gewoon vanzelfsprekend wordt, dat iedereen met of zonder beperking overal gewoon mee kan doen!

Het belangrijkste is dat mensen met een beperking het gevoel hebben dat ze welkom zijn, het gevoel krijgen dat ze erbij horen.

www.PMBeersel.nl

 

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging