Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

2018 : Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid geldautomaat Rabobank in Eersel

Aan: Directie Rabobank De Kempen
Van: PMB gemeente Eersel
Datum: 14-09-2018
Onderwerp: Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid geldautomaat Rabobank in Eersel

Geachte heer, mevrouw,

Het Platfom voor Mensen met een Beperking (PMB) in de gemeente Eersel, in Algemene Leden- Vergadering bijeen op woensdagavond 12 september 2018 vraagt uw aandacht voor het volgende: Onlangs werd in het dorp Eersel een geldautomaat (unit) geplaatst vóór het gebouw van de Rabobank dat korte tijd daarna werd gesloten of liever gezegd werd opgeheven omdat er nog maar weing bezoekers kwamen.

Voor mensen met en beperking blijkt deze verandering grote, soms zelfs onoverkomelijke, gevolgen te hebben. Bijvoorbeeld: onoverkomelijk voor blinden en slechtzienden omdat de spraakfunctie niet meer beschikbaar is, wat betekent dat de pinautomaat voor hen onbruikbaar is geworden. Ander voorbeeld: voor de toegangsdeur naar de stortingsautomaat is een flinke verhoging aangelegd, zonder enige beveiliging. Zeker voor hulpbehoevenden, al of niet gebruik makend van een hulpmiddel, is dit niet bepaald zonder gevaar.

PMB behartigt de belangen voor mensen met een beperking in de gemeente Eersel. Zie eventueel ook www.pmbeersel.nl . Bereikbaarheid, Toegangkelijkheid en Bruikbaarheid zijn kernwoorden die passen bij een Inclusieve Samenleving, een samenleving waaraan iedereen, zoveel mogelijk zelfstandig deel kan nemen, dus ook mensen met een beperking.

Namens de Algemene Leden Vergadering van PMB vraagt het bestuur van PMB beleefd doch dringend om de hiervoor omschreven unit (foto bijgevoegd) en de direkte omgeving, graag zo spoedig mogelijk, zodanig in te richten dat de Bereikbaarheid, de Toegankelijkheid en de Bruikbaarheid voor iedere bezoeker gewaarborgd zijn. Dus ook voor mensen met een beperking die per definitie altijd een sterke minderheid vormen. Van een bank, geworteld in de samenleving, mag verwacht worden dat dit aspect spoedig de gevraagde aandacht krijgt.

Namens het bestuur van PMB,

J.M.M. (Jan) de Mol Secretaris/penningmeester

 


Reactie op ons schrijven van de Rabobank:

Datum: woensdag 26 september 2018 09:22
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp: Geldautomaat Eersel

Geachte heer De Mol,

Zojuist hebben we elkaar telefonisch gesproken. Dit naar aanleiding van uw brief van 14 september jl. In deze brief vraagt u namens het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) dringend aandacht voor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de geldautomaat in Eersel. 

Ik heb u uitgelegd dat we op weg gaan naar één geldautomatenpark in Nederland. Dit betreft een samenwerking van Rabobank, ABN AMRO, ING en GSN om met steun van DNB te komen tot een gezamenlijk netwerk van geld- en afstortautomaten. Dit gebeurt onder de naam Cash 2020. Vanaf begin 2019 zult u hier als klant ook in het straatbeeld meer van gaan merken. Cash 2020 zal in fasen tot en met 2020 worden uitgevoerd.

Nu wordt vooral achter de schermen gewerkt aan alle voorbereidingen. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten bij het optimaliseren van het geldautomatenpark, het beschikbaarheidsniveau (binnen 5 km een geldautomaat in landelijke gebieden), de toegang tot de geldautomaten voor kwetsbare groepen en de zakelijke afstortmogelijkheden. Gesprekken met verschillende partijen, waaronder het landelijk platform gehandicapten, maken hier onderdeel van uit.

We hebben met elkaar afgesproken dat ik uw brief onder de aandacht breng bij Rabobank Nederland, zodat zij deze informatie mee kunnen nemen in de gesprekken met het landelijk platform gehandicapten. Ik waardeer het als u uw klacht ook kenbaar maakt bij het hiervoor genoemde platform. Op deze manier vragen we er met elkaar de maximale en juiste aandacht voor.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van mijn mail, dan hoor ik het graag. U kunt mij bereiken via onderstaande telefoonnummers. 

Met vriendelijke groet,

Sandra Baart

Directeur Particulieren
Directie

Rabobank De Kempen
Telefoon +31 49 75 44 665


Publicatie Oogvereniging

Nieuwe Geldautomaat krijgt spraak

Geldmaat, de nieuwe gele geldautomaat die vanaf 2019 in het Nederlandse straatbeeld verschijnt, krijgt spraak. Dit is altijd een belangrijke wens geweest van mensen met een visuele beperking. Een sprekende geldautomaat maakt het mogelijk om zelfstandig geld op te nemen. De Oogvereniging heeft hier dan ook jarenlang op aangedrongen bij de banken. Met de komst van Geldmaat wordt dit nu werkelijkheid. Geldmaat gaat vanaf 2019 stapsgewijs de geldautomaten van de drie grote banken vervangen.

Om gebruik te maken van de spraakfunctie steken blinde of slechtziende mensen hun eigen oortelefoon in het apparaat. Vervolgens hoort de gebruiker wat er op het scherm te lezen is. Welke geldautomaten spraak hebben wordt later bekendgemaakt. Het streven is om alle automaten op de lange termijn te voorzien van spraak.

Betrokken

De Oogvereniging is betrokken bij het ontwerp van de nieuwe geldautomaat. We zetten ons in voor een gebruiksvriendelijke bediening voor mensen met een visuele beperking en duidelijk leesbare scherminformatie. Ook de voelbaarheid van de knoppen is belangrijk. Mensen met een visuele beperking uit het testteam van de Oogvereniging zullen de nieuw ontwikkelde automaten binnenkort testen.

De Oogvereniging is heel blij dat de Geldmaat spraak krijgt. Dit is een belangrijke stap in de toegankelijkheid van het betalingsverkeer voor mensen met een visuele beperking. Voor deze groep zijn geldautomaten extra belangrijk, juist omdat contant geld voor velen nog onmisbaar is.

www.oogvereniging.nl

 

 

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging