Zoeken

Rubriek Welzijn wijzer (de Hint)

Rubriek Welzijn wijzer (3-wekelijks in weekblad De Hint)

Elke drie weken wordt de pagina “Welzijn wijzer” gevuld met actuele en relevante informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Deze informatie komt van organisaties en individuen. Hieronder een overzicht van de oplages van 01-01-2017 tot heden. 

2018 

05-06-2018 : De Hint no. 1141:
Met de huifkar het bos in!; De GGD gezondheidsApp (Pollennieuws en BeterApp); Zelfhulpgroepen "Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt".
15-05-20
18 : De Hint no. 1138:
Nieuwe dorpsondersteuner in Vessem; Fit-screening (buurtsportcoach); De GGD gezondheidsApps (Thuisarts en Stopstone); Op de fiets richting participatie en betaald werk. 
23-04-2018
: De Hint no. 1135:
Gezellige middag voor mensen met dementie en hun naasten in de Bosschuur De Meren te Wintelre; Aandachtspunten... voor een prettige leefomgeving... voor meer veiligheid op straat; TerSpegelt verhard Kabouterpad en maakt daarmee het begin van een Toegankelijk Ommetje; De GGD gezondheidsApps (Tekenbeet en Tandenland).
03-04-2018 : De Hint no. 1132:
In samenwerking met de gemeente Eersel speelt Mavo 4 Rythovius College ’Eiland’; Vakantie: wie wil dat nou niet?; Jaarvergadering van de Dorpsraad Vessem d.d. 17 april 2018.
13-03-2018 : De Hint no. 1129:
Verkiezingen: toegankelijk voor mensen met een beperking?; Jonge-Zonnebloemers; De Kempen Specials; De Wmo Adviesraad Eersel wordt Adviesraad Sociaal Domein Eersel.
20-02-2018 : De Hint no. 1126:
Signalering; Iets doen met wat u opvalt!; Expositie "Ik ben verlaten" in gemeentehuis te Eersel; Sociaal Raadsliedenwerk
30-01-2018 : De Hint no. 1123:
Het Peuterprogramma: Spelen is leren en leren is leuk; Peuterprogramma van Kiboekoe Kinderopvang; Peuterprogramma van Nummereen Kinderopvang; 
De netwerken in de jeugdhulpverlening onder de loep! Lezing Wmo Adviesraad Eersel.

2017 

12-12-2017 : De Hint no. 1118:
Ontmoetingscentra voor senioren in Eersel: Eikenburg en 't Stökske; De gemeente Eersel waardeert haar mantelzorgers; Vrijwillige Terminale Thuiszorg "gewoon thuis sterven".
21-11-2017 : De Hint no. 1115
:
eHealth: wat is dat nu eigenlijk?; JouwGGD.nl: alles over gezondheid voor jongeren; Activiteitntrackers: wat zijn het en wat heb je eraan?; Online zelfhulp; Langer zelfstandig met Domotica.
31-10-2017 : De Hint no. 1112:
Het gebroken licht van Troost van Toneelgroep Koffie Verkeerd d.d. 16 november 2017; Workshop "Hoe is het om te leven met een beperking" voor medewerkers van de gemeente Eersel; Vrijwillige thuiszorg.
10-10-2017 : De Hint no. 1109:

Met gemȇleerd gezelschap op SCHOUW want leefbare dorpen maken we samen!; We draaien het eens om! Dit heeft het PMB Eersel al bereikt!; Op zoek naar contactpersoon wonende te Vessem.
19-09-2017 : De Hint no. 1106:
Week van de Alfabetisering in het Taalcaf Eersel; Adviserend huisbezoek gemeente Eersel; Kent u de website www.socialekaarteersel.nl al?; Wereld Alzheimer dag.
04-07-2017 : De Hint no. 1097: 

Stichting Duofiets Vessem e.o. is een ongekend succes; ”Ik word blij als ik zie dat mijn bewoners blij zijn!”: Coreline vrijwilligers RSZK (eerselvoorelkaar.nl)
13-06-2017 : De Hint no. 1094:
Wist u dat er... in de gemeente Eersel een Platform voor Mensen met een Beperking - PMB Eersel - actief is!; Senioren op de computer, het is te leren (SVHE); Iris, een indrukwekkende film over alzheimer.
23-05-2017 : De Hint no. 1091: 
Blind voor 1 dag, ga de uitdaging aan!; Misschien is Walking Football iets voor jou!; Iris, een indrukwekkende film over alzheimer; Ambassadeur laaggeletterdheid gezocht!
02-05-2017 : De Hint no. 1088:
Statushouder, hoe gaat het met je? deel 3; Wat weet u eigenlijk over drugs? ; Adviserend Huisbezoek gemeente Eersel
18-04-2017 : De Hint no. 1086

Vakantie: wie wil dat niet?; Ad Maas uit Hooge Mierde op 25 april in het programma van RTL4 "Voor ik het vergeet" met Angela Groothuizen; Terugblik op een geslaagde en bijzondere Vrijwilligersmarkt voor de Kempen.
21-03-2017 : De Hint no. 1082

Statushouder, hoe gaat het met je? deel 2; Autisme Informatiemarkt & workshop "Autisme en vrouwen, er is verschil!" d.d. 2 april 2017; Veel animo voor Dé Vrijwilligersmarkt voor de Kempen d.d. 31 maart 2017 (de poster hiervan staat per abuis gepubliceerd onder het artikel over de Autisme Informatiemarkt).
27-02-2017 : De Hint no. 1079

Statushouder, hoe gaat het met je? deel 1; Alzheimer café: Lezing Sjef van Bommel "Ik ben niet kwijt" d.d. 9 maart 2017; Laat je inspireren: Kom ook naar dé Vrijwilligersmarkt voor de Kempen d.d. 31 maart 2017. 
07-02-2017 : De Hint no. 1076

Terugblik: Kruip eens in de huid van... iemand met een beperking; Dementie & de plaatselijke ondernemers; Wat zegt U? Slechthorendheid: een onzichtbare beperking.
17-01-2017 : De Hint no. 1073

Project "Jong en oud door heden en verleden"; Vrijwilligerswerk en onkostenvergoedingen, hoe zit dat? Wmo Adviesraadlid, iets voor u?

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging

Aangeboden door Reclamestudio Digi-Z Eersel
Copyright © 2014 Digi-Z