Zoeken

Jaarverslag

Het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (PMB Eersel) valt onder, staat in de statuten vermeld onder de naam, de Stichting Platform Gehandicapten Beleid Eersel (SPG Eersel).

Link: financieel jaarverslag 2016 incl. begroting 2017. 

Fiscaal nr. ANBI: : 8059 87 071 
KvK-nummer : 410 94 259

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging

Aangeboden door Reclamestudio Digi-Z Eersel
Copyright © 2014 Digi-Z