Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Vergaderverslagen

Overzicht van vergaderverslagen van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
vanaf 2017: 

Alle ALV verslagen hebben een bijlage, een actielijst, waarin de lopende zaken vermeld staan.

2019

ALV verslag d.d.:
13-03-2019 

19-06-2019

18-09-2019

11-12-2019

2018

ALV verslag d.d.:
28-03-2018 

20-06-2018

12-09-2018

12-12-2018

 2017

ALV verslag d.d.:
22-03-2017 

14-06-2017

13-09-2017

13-12-2017

 

 

 

     

Fiscaal nr. ANBI: 8059 87 071 
KvK-nummer: 410 94 259
Statutaire naam: Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eersel

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging