Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Wat doet het PMB?

Wat doet PMB?

Het PMB Eersel deelt de meningen van mensen met een beperking, waarbij we het VN-verdrag, “de 22 standaard regels over kansen voor mensen met een beperking” als een belangrijk uitgangspunt nemen.

Hoe doet PMB dat?

 • Door deel uit te maken van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel.
 • Door een nauwe samenwerking met de gemeente Eersel en andere instanties (o.a. Wél!, dorpsraden en leefbaarheidsgroepen).
 • Door samen te werken met de lokale, regionale en de landelijke belangenorganisaties.
 • Door de toegankelijkheid te stimuleren van openbare gebouwen en openbare ruimten in de gemeente Eersel.
 • Door jong en oud bewust te maken, wat een belangrijke rol speelt bij het accepteren van mensen met een beperking. 
 • Door mee te denken en te kijken naar een passende oplossing bij bijvoorbeeld een aanpassing van horecagelegenheid, winkel en openbare gebouwen en openbare ruimten.  
 • Met als middel o.a. publiciteit en gerichte acties. 

Voorbeelden:

 • Zoveel mogelijk, voorafgaand aan een nieuwbouwplan, met de gemeenten om de tafel te gaan om nieuwbouwprojecten alvast te bekijken. Dit om te voorkomen dat na de oplevering hoge kosten gemaakt moeten worden om een gebouw toegankelijk te maken.
 • Een notitie (handboek) vervoer voor mensen met een beperking is samengesteld en te downloaden op deze website. Het bevat informatie m.b.t. reizen met openbaar vervoer, parkeren, aanvraag rolstoelen etc. 
 • Deelname aan de Week van de Toegankelijkheid.
 • Het scholenvoorlichtingsproject.
 • Organiseren van rolstoelwandelingen.
 • In samenwerking met beleidsambtenaren van de gemeente Eersel en de Adviesraad Sociaal Domein stelt het PMB Eersel de Inclusie Agenda (beleid) op.

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging