Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Website GEWOON GELIJK... legt veranderingen in Nederland uit m.b.t. het VN-verdrag

Website Gewoon Gelijk

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland. Wat verandert er nu in Nederland? De nieuwe website Gewoon Gelijk legt het uit. 

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Veel mensen vragen zich af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland? 

De website Gewoon Gelijk geeft uitleg over de drie belangrijkste veranderingen als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Die veranderingen zijn:

  1. Uitbreiding van de sectoren waarop de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van toepassing is.

  2. Algemene toegankelijkheid wordt de norm.

  3. Gemeentelijk beleid moet aansluiten bij het verdrag. 

Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met deze veranderingen: ondernemers, leveranciers, dienstverleners, bedrijven, werkgevers, scholen, etc. Maar ook beleidsmakers, belangenbehartigers en natuurlijk mensen met een beperking zelf. De website Gewoon Gelijk geeft voor al deze groepen informatie.

De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijs, werk, vervoer en wonen. Na de ratificatie is de wet uitgebreid met ‘goederen en diensten’. Dat betekent dat de wet nu ook geldt voor winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers etc. 

Meer weten? Ga naar www.gewoongelijk.nl en de film Gewoon gelijk, ongelijk behandeld.

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging