Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Toegankelijkheid: hoe leidt het VN-verdrag ons naar een inclusieve samenleving? GRATIS ONLINE MAGAZINE

Toegankelijkheid: hoe leidt het VN-verdrag ons naar een inclusieve samenleving? 

 

Geachte heer / mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van het gratis online magazine ‘toegankelijkheid: hoe leidt het VN-verdrag ons naar een inclusieve samenleving’ dat vandaag is verschenen.

Deze week wordt voor de zeventiende keer op rij de week van de toegankelijkheid georganiseerd. Tijdens deze week wordt stil gestaan bij de rechten van mensen met een beperking om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Toegankelijkheid is een complex onderwerp dat op alle terreinen van het leven betrekking heeft en dat voor verschillende beperkingen (fysiek, verstandelijk of psychisch) andere oplossingen vraagt. Het onderwerp toegankelijkheid concurreert met heel veel andere wensen die een gemeente heeft, zo stelt wethouder Kees Diepeveen in dit magazine. Volledige toegankelijkheid blijkt in de praktijk dan ook geen sinecure.

Met de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, op 14 juli vorig jaar, is het onderwerp toegankelijkheid extra in de belangstelling komen te staan en heeft de bewustwording ervan een sprint genomen. Het verdrag roept gemeenten op te werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daartoe moeten gemeenten een lokale inclusie-agenda opstellen. Welke dilemma’s komen daarbij om de hoek kijken? En wat heeft het verdrag tot op heden betekend? Heleen Hartholt en Jeroen Veltheer betogen in dit magazine dat er één jaar na dato nog weinig is veranderd in de dagelijkse praktijk van mensen met een handicap. Belemmeringen om deel te kunnen nemen aan de samenleving zijn nog steeds aan de orde van de dag. In deze uitgave laten we zien hoe diverse gemeenten, groot en klein, op lokaal niveau handen en voeten geven aan inclusief beleid en zoomen we in op kansen en knelpunten. 

Dit magazine is een uitgave van Sociaalweb en is mede tot stand gekomen in samenwerking met Zet. Sociaalweb is een online kennisplatform dat duiding biedt bij actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. Daarnaast organiseren wij gedurende het jaar diverse workshops over uiteenlopende onderwerpen binnen het sociaal domein. Verder brengen wij een gratis nieuwsbrief uit, waarmee u altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen dit dynamische domein.

Via onderstaande link kunt u het magazine lezen:

http://magazines.sociaalweb.nl/magazine-toegankelijkheid

www.sociaalweb.nl

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging