Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Inclusie agenda "Waarom moeilijk doen als het samen kan!" Iedereen doet mee!

Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Iedereen doet mee!

Daar waren we het allemaal mee eens toen het VN Verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap geratificeerd oftewel ondertekend werd.

Het VN-verdrag is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen overal mee kan doen
in onze samenleving. Dus dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen.

Het in de praktijk brengen hiervan gaat niet zonder slag of stoot en zal geleidelijk aan plaatsvinden. Het is belangrijk om alle neuzen dezelfde richting in te krijgen.

Om het VN-verdrag zo goed mogelijk toe te kunnen passen in de gemeente Eersel, zijn beleidsambtenaren, tezamen met PMB Eersel (Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel) en ASD (Adviesraad Sociaal Domein Eersel), aan de slag gegaan om een beleidsstuk (speerpunten en actiepunten) op te stellen. Dit beleidsstuk wordt de inclusie agenda genoemd en heeft als titel “Waarom moeilijk doen als het samen kan!”.

Op dinsdag 1 oktober 2019 is deze inclusie agenda gepresenteerd aan de gemeenteraad van Eersel. De bijeenkomst met de raad ging van start met een interessante workshop van Martine Baadenhuijsen. Zij liet de aanwezigen ervaren hoe lastig het is je weg te zoeken in een groep als je een beperking hebt.

Workshop door Martine Baadenhuijsen

Inclusie in actie!

 

 

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging