Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Overleg Groen & Handicap met Staatsbosbeheer

 

Overleg Groen & Handicap met Staatsbosbeheer

Na een constructief overleg van Groen & Handicap met Staatsbosbeheer zijn de volgende afspraken gemaakt:
Logo Staatsbosbeheer
 
 
 
 
 
 
1. Staatsbosbeheer gaat bij grootschalig onderhoud of aanleg van natuurgebieden van het begin af aan rekening houden met wensen van mensen met een lichamelijke beperking.
 
2. Het Handboek Recreatie van Staatsbosbeheer wordt afgestemd op het handboek “Samen op Pad “ van Groen & Handicap.
 
3. Nieuwsbrieven van Groen & Handicap komen via interne communicatie beschikbaar voor alle medewerkers van Staatsbosbeheer.
 
4. Bij de bestaande  samenwerking met Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen wordt nagestreefd om de informatie (bebording) nabij parkeerplaatsen, bezoekerscentra, paden (enz), met name die bedoeld zijn voor mensen met een lichamelijk beperking, op elkaar af te stemmen.
 
Bron: Groen & Handicap (www.natuurzonderdrempels.nl)
 
 
 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging