Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Op Schouw!

Op SCHOUW!

De laatste schouw van de reeks van twaalf heeft maandag 30 september plaatsgevonden. Dit betekent dat in alle kerkdorpen van de gemeente Eersel: Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem, Wintelre en Eersel geschouwd is.

Een Schouw?

Het uitwisselen van ervaringen, het in beeld brengen van de obstakels, euvels waar men op straat, in de wijk hinder van ondervindt. Praktijk en theorie liggen vaak niet op een lijn.

Op deze manier zijn de problemen, waar men tegen aanloopt, gemakkelijker oftewel laagdrempeliger bespreekbaar.

De opkomst tijdens de schouwen was hoog, dit betekende dat met een hele delegatie geschouwd werd. Aan het rondje door het dorp of de wijk namen deel: de betreffende dorpsraad c.q. leefbaarheidsgroep of buurtvereniging, het PMB Eersel (Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel), de Woningstichting De Zaligheden en de betrokkene dorpswethouder, de BOA, ambtenaren van Beheer & Uitvoering, Verkeer en Dorpsparticipatie.

De dorpsraden, leefbaarheidsgroepen of buurtverenigingen hadden het goed voorbereid en al menige punten genoteerd en gemeld met inbreng van de andere dorpsgenoten.

De aanpak

Er wordt van de plaatsgevonden schouwingen een verslag gemaakt. De richtlijnen voor de aanpak hangen samen met de complexiteit van de melding.

  • Punten, die snel opgelost kunnen worden, worden dan ook zo snel mogelijk aangepakt.
  • Punten, die meer tijd nodig hebben, worden in de reconstructie plannen opgenomen.
  • Punten, wensen, die niet opgevolgd kunnen worden, worden voorzien van een reden.

De medewerker Dorpsparticipatie zorgt ervoor dat iedereen, die bij een schouw betrokken is geweest, via e-mail de schouwrapporten ontvangt en derhalve op de hoogte gehouden wordt.

Een overzicht van de schouwrapporten inclusief de afhandeling van de meldingen is te vinden op www.pmbeersel.nl – projecten – schouwen. 

Melding via www.eersel.nl of app

Voor zaken, zoals losliggende stoeptegels, omgevallen boom, vandalisme, kapotte verlichting, gras dat gemaaid moet worden, of andere euvels in de omgeving, kunt u een melding maken op de website of op de App van de gemeente Eersel. Door gebruik te maken van de App kunt u, door het maken van een foto, de automatische locatiebepaling en het achterlaten van de contactgegevens, rechtstreeks bovengenoemde zaken melden. De gemeente Eersel app is gratis te downloaden.

04 oktober 2019

 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging