Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Afkortingen (betekenis)

BTB

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid

BZW

Begeleid Zelfstandig Wonen

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

IKG

Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg

ISD

Intergemeentelijke Sociale Dienst

PR

Public Relations

RSZK

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

Sociaal Domein

Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

VCP

Versterking Cliënten Positie

VOGG

Vereniging van Ouders en familieleden van Verstandelijke Gehandicapten

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging