Zoeken

Links

Op deze pagina zijn handige en nuttige links verzameld en links naar organisaties die direct of indirect met belangenbehartiging te maken hebben. 

Omschrijving:

Webadres:

Jouw Marktplaats voor hulp, klusjes en zorg

Eerselvoorelkaar

    www.eerselvoorelkaar.nl

Toegankelijkheid

 

Parkeren met een Gehandicaptenparkeerkaart

www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

Platform Toegankelijkheid

www.platformtoegankelijkheid.nl

NIRT (Nederlands Instituut voor Rolstoel Toegankelijkheid)

www.rolstoeltoegankelijkheid.nl

Gewoonweg (voorheen Toegankelijk Brabant)

www.gewoonweg.nl

ZET Brabant

    www.zet-brabant.nl

Arbeidsparticipatie

 

Kempenplus (Personeelsbemiddeling & Advies)

   www.kempenplus.com

Samen voor de klant
(Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden)

   www.samenvoordeklant.nl

Inclusief Beleid 
(Wmo = Wet maatschappelijke Ondersteuning)

 

Agenda 22 (VN-verdrag) - inclusief beleid 

    www.iederin.nl (filmpje over VN-verdrag) 

INbeweging (Inclusie Nederland Beweging)

www.inclusie.nl/inbeweging/

Juridisch Steunpunt Regelrecht Chronisch zieken en Gehandicapten

www.iederin.nl/hulp-en-advies/juridisch-steunpunt-/

Adviesraad Sociaal Domein Eersel

www.adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Stichtingen / Organisaties

 

Alzheimer Nederland

www.alzheimer-nederland.nl

AIC de Kempen /NVA Noord-Brabant

www.nva-nb.nl 

De Boei Inloopcentrum Eersel (psychische beperking) (pand D'n Achterum, Voortseweg 9, Eersel)

www.ggze.nl/locaties/voortseweg 

BRIZ (Brabantse Raad voor Informele Zorg)
Belangenorganisatie voor Mantelzorgers

www.briz.nl

Dwarslaesie Organisatie Nederland

www.dwarslaesie.nl

HandicapNL (voorheen Fonds verstandelijke gehandicapten
en Revalidatiefonds)

www.handicap.nl

Het  GOW Welzijnswerk
(De Vrijwillige Thuiszorg de Kempen en Steunpunt Mantelzorg zijn ondergebracht bij het GOW)

www.gowwelzijnswerk.nl

Ieder(in) 
(Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte)

    www.iederin.nl

MEZZO 
(Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg)

www.mezzo.nl

MEE Zuidoost Brabant

www.meezuidoostbrabant.nl

Nationale Zorgnummer
(Zorgen over zorg, ondersteuning en participatie? Bel of mail ons)

www.nationalezorgnummer.nl
Tel.nr. 0900-23 56 78 0

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
(Uitleg, verschillende gehooraandoeningen, activiteiten)

www.stichtinghoormij.nl 

RSZK (Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen)

www.rszk.nl

Sterkerdoor.nl 
(praktische informatie en advies aan mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis hebben of andere gehoorgerelateerde aandoeningen hebben, en hun naasten)

www.sterkerdoor.nl

Sterkerdoor.nl

 www.rszk.nl

Stichting ook jij (verstandelijke beperking)

www.stichtingookjij.nl

Vrijwillige Hulp-, Klussen-, Boodschappen- en Vervoersdienst gemeente Eersel

www.svhe.nl

We helpen hersenletsel
(als een naaste hersenletsel heeft opgelopen)

www.wehelpenhersenletsel.nl

Zorgbelang Brabant

www.zorgbelang-brabant.nl

Zorgboerderijen

www.zorgboeren.nl
Zorgboerderij Molenvelden
Zorgboerderij Weidezicht

Zorgboerderij McSweeneys

Zuster Jansen - Particuliere Thuiszorg

   www.zusterjansen.nl

Hulpmiddelen

 

Medicijnen: 
Hier kunt u zien wat medicijnen kosten en of u ze vergoed krijgt.

www.medicijnkosten.nl

  

    Belastingaangifte
     
De belastinginformatie op deze website is actueel voor de aangifte
     over het jaar 2017. 

 

www.meerkosten.nl

    Hulpmiddelenwijzer

 
   www.hulpmiddelenwijzer.nl

    Roll-on Mobilitycare te Hapert: 
   
Roll-on Mobilitycare is een bedrijf wat gespecialiseerd is in 
     onderhoud  reparatie en verkoop van nieuwe en gebruikte
     mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een beperking.


www.roll-on.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mei 2018

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging

Aangeboden door Reclamestudio Digi-Z Eersel
Copyright © 2014 Digi-Z