Logo PMB Eersel

               
Facebook icoon
Zoeken

Herkenning & omgangstips mensen met dementie

Herkenning & omgangstips mensen met dementie

Dementievriendelijke gemeente Eersel

De gemeente Eersel is bezig om een dementievriendelijke gemeente te worden. Een dementievriendelijke gemeente kenmerkt zich onder andere door het feit dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven deelnemen in het eigen dorp of de eigen wijk. Ook is het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de kenmerken van dementie en mogelijkheden weten om daar mee om te gaan.

Deze week willen wij u attenderen op een aantal tips van Alzheimer Nederland in het herkennen en omgaan met mensen met dementie.

Hoe herkent u iemand met dementie?

Vergeetachtigheid

Vergeten:

 • wat kort geleden gebeurd is

 • van nieuwe informatie

 • van afspraken

Moeite om de weg te vinden

Steeds hetzelfde vragen of vertellen

Taalproblemen

Het juiste woord vinden

Woorden niet begrijpen

Moeite om een gesprek te voeren

Gedragsveranderingen

Ontkennen van het probleem

Wisselende stemmingen

Achterdochtig en wantrouwend

Terugtrekken

Boosheid, opstandigheid

Ongepast, schaamteloos gedrag

Problemen met dagelijks handelen

Rekenen en met geld omgaan

Boodschappen doen

Beoefenen van hobby en sport

Persoonlijke hygiëne: wassen en aankleden

Nieuwe dingen leren

Beslissingen nemen en keuzes maken

Zich aanpassen aan nieuwe situaties

 10 omgangstips:

 1. Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.

 2. Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen. Vermijd waarom vragen.

 3. Kijk goed of u wordt begrepen; maak oogcontact en blijf op ooghoogte.

 4. Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.

 5. Negeer mensen in gesprekken niet. Betrek ze in het gesprek of de activiteit.

 6. Zeg wat u gaat doen.

 7. Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen maar benadruk wat wel goed gaat.

 8. Vat kritiek en boosheid niet meteen persoonlijk op.

 9. Wees flexibel, bekijk per situatie wat u het beste kunt doen voor een persoon met dementie.

 10. Overweeg het informeren van partner, familie, vrienden of huisarts.

 Voor meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl Of bel de Alzheimer telefoon: 0800-5088Neem ook eens een kijkje op:


Eén van ons heeft dementie... Weet jij wie?


Herken de signalen!
 Ik woon nog thuis. En zo lang dat lukt, ga ik er vaak nog op uit zonder mijn partner. Maar soms weet ik het dan even niet meer. Kun jij mij op zo'n moment helpen?

Test je kennis en leer omgaan met mij en alle andere mensen met dementie. Op straat, in de bus of op je werk. Samen dementievriendelijk helpt jou je kennis over dementie te vergroten.

Ga naar de website: www.samendementievriendelijk.nl


 

Zelfstandig meedoen. 
Gelijke kansen voor iedereen!    
Collectieve belangenbehartiging